Inboedel taxatie kan vechtscheiding voorkomen

Inboedel taxatie

Bij echtscheidingen worden alle gewone eigendommen samen verdeeld. Dat zorgt vaak voor onenigheid tussen de partners met een vechtscheiding tot gevolg. Dat kun je voorkomen met een zogenaamde inboedel taxatie.

Wat is taxatie?

Dit is een schatting van de financiële waarde van de zaken die moeten verdeelt worden. In het geval van een scheiding betekent dit dat alle bezittingen één voor één worden gecontroleerd, met daaraan verbonden valutaprijzen (marktwaarden). Alleen zo kun je dingen eerlijk verdelen. Dat verloopt niet altijd even makkelijk. Het kan schade toebrengen omdat emotioneel betrokken bent. Het zorgt vaak voor veel discussie, want wie is mag wat verder gebruiken? Ook de waarde van bepaalde bezittingen verloopt vaak moeilijker dan verwacht. Een onafhankelijke, erkende taxateur inhuren kan deze vervelende situaties voorkomen.

Waarom taxatie?

Alleen een juiste waardebepaling garandeert een eerlijke verdeling. Een onafhankelijke inboedel taxateur beoordeelt de waarde van alle bezittingen. Als de ene partner meer dan de helft van de totale waarde krijgt, kan de resterende waarde contant worden betaald aan de andere partner.

Hoe werkt de beoordeling?

Voor een taxatie is er een lijst met alle activa nodig. Die lijst kun je samen maken. Ga door je huis en schrijf alle belangrijke dingen op. Daarna zal de taxateur alle eigendommen controleren op basis van deze lijst. De taxateur adviseert over vermogensverdeling. Denk hierbij aan meubels, aardewerk,  voertuigen zoals auto’s en fietsen en verzamelobjecten.

Waarom is inventarisevaluatie vereist?

Er zijn meerdere redenen om een ​​inventarisbeoordeling aan te vragen. De meest voorkomende redenen voor het aanbieden van inventaris zijn:

  • Contra-expert: onderbetaling voorkomen en contra-expert evalueren
  • Verzekering: familie-effectbeoordeling kan de bewijslast in geval van schade of diefstal vereenvoudigen en het risico van onder- of oververzekerd voorkomen
  • Erfverklaring: bepaal het bedrag aan successierechten, gebruik de huidige economische waarde en de laagste waarde die de taxateur hanteert
  • Overervingstoewijzing: voorraadevaluatie is een goede basis om erfenis zo objectief mogelijk te verdelen of de waarde te bepalen
  • Echtscheiding en eigendomsverdeling: het hele familiebezit of gebouw wordt geëvalueerd en vervolgens kan de eigendomsverdeling gemakkelijker worden afgehandeld

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *